Зацвярдзелыя зычныя гуки это

 

 

 

 

Зацвярдзелыя зычныя гуки правило. Падкрэслць лтары якя абазначаюць зацвярдзелыя зычныя гук 3 кл. яны страцл здольнасць быць мяккм. Пасьля зацьвярдзелых зычных ж, ш, ч, ц, ) р, (дж) пшацца ы: жыла, жыць, шыла, чыста, рынак, бяры, дажджы, пальцы. - Cмотреть видео онлайн с youtube, скачать бесплатно с ютуба. [дц], [тц]. Гук ж, ш, ч, дж, р засёды цвёрдыя, вымаляюцца цвёрда, за лтарам, якя х абазначаюць, не могуць стаяць лтары е, ё, , ю, я, ь. [ ] у лодцы у ло[ ]ы, на палатцы на пала[ ]ы. Частка беларускх зычных можа быць цвёрдым мяккм, утвараючы пары. Quote from: Juuurgen on April 26, 2012, 22:13. Таксама пасьля ж, ш, ч, ц, р, (дж) пшацца а, у, э, о: жар, жук, жэжык, жоты, шабля, шум, шэрсьць, шосты, час, чуць, чэсьць, чорны, гразь, гавару, грэх шырока жываюцца падожаныя зычныя на месцы гстарычнага спалучэння "мяккая зычнаяj".Мяккя цвёрдыя зычныя. Фанетычныя тэрмны, класфкацыя гука беларускай мовы Падкрэслице у словах литары ,якия абазначаюць зычныя гуки : ружы,гваздзики,васильки ? вопрос опубликован 07.03.2017 11:13:06. Дзе хто ходзць, дзе хто блудзць дзе хто ёсць дзе хто будзе, ц то блзка ц далёка ведае пра усё сарока.

з. Скласц схему сказа. [зс], [гс]. ЗАЦВЯРДЗЕЛЫЯ ЗЫЧНЫЯ, у беларускай лтаратурнай мове моная назва зычных гука, якя страцл артыкуляцыю, што выклкае памякчэнне, не маюць адпаведных мяккх ([ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]). Што значыць слова «зацвярдзелы» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае). Зычныя з, с, ц, дз, ж, ш, ч, л, н памiж галоснымi вымаляюцца падожана i на пiсьме перадаюцца дзвюма лiтарамi: жыццё, суддзя, жыллё, мышшу, граззю, соллю, узбярэжжа, ноччу, здарэнне. Гук [] таксама не мае парнага мяккага зычнага, але да зацвярдзелых не адносцца. Ответ оставил Гость. Прыстаны в зьяляецца таксама сярэдзне слова пасьля прыставак: завулак, навука, нводзн, увосень. Мэты:прыгадаць асаблвасц вымалення гука [д] — [дз] сло з м вучыць адрознваць на слыхмякк гук [дз], вучыць абазначаць гэты гук лтарам на псьме вучыць запсваць пад дыктоку асобныя сло-вы з гукам [дз] пасля папярэдняга аналзу Вы находитесь на странице вопроса "Напишите пожалуйста все 1)цвёрдыя 2)мяккiя 3) зацвярдзелыя гуки", категории "беларуская мова". [чн]. mp3,mp4,webm,3gp. Прыморск, абездчык, расада, дзяжурны, селядзец, хатка, прастуджаны, падводнк, цётка, паджылк, глядзшся. зычны. [ц]. Пры суседняй мяккасц: з, с перад мяккм зычным, акрамя г, к, х (змесц, сцерц, але скнуць) д, т перад мяккм [в] (дзверы, цвёрды).

5 клас зацвярдзелыя зычныя. Гук. Правапiс падожаных I падвоеных зычных. скл.мн.:охъ/-ехъ (панохъ 1) прил. Гэта зацвярдзелыя гук.. 3 Адзначце няпарныя паводле звонкасц глухасц зычныя гук. Гук [] таксама не мае парнага мяккага зычнага, але да зацвярдзелых не адносцца. Вылучаюцца асобную групу у некаторых мовах, напр у беларускай Зычны яго паходжанне. by maximios on 06.04.2017. Зацвярдзелыя зычныя гуки правило. ц зацвярдзелыя зычныя. Ответ 1 Але для зручнасц мы будзем выкарыстоваць гэтыя спалучэнн зычныя лтары, галосныя лтары. Прыклады. Падкрэслць у словах лтары, якя абазначаюць зацвярдзелыя зычныя гук. 1 Кольк глухх зычных гука ( цвёрдых мяккх) у беларускай мове?А) 2 б) 3. Download youtube Зычныя гук: парныя, няпарныя, цвердыя, мяккя, зацвярдзелыя, звонкя, глухя. У агульнаславянск перыяд З. был тольк мяккм (за выключэннем мяккага цвёрдага Зацвярдзелыя зычныя гуки правило - Узнайте ответ на этот вопрос!Зацвярдзелыя зычныя гуки правило. яшчэ "ж", "ш", "дж", "ч" "ц". З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. Категория вопроса: Вопросы / Беларуская мова. [ ] перакладчык перакла[ ]ык, лётчык лё[ ]ык. 11) Прыстаныя зычныя в, г. [чн]. не тольк "р". Рэкамендавана Центральным навукова-метадычным саветам уа «Гродзенскi дзяржаны медыцынскi унiверсiтэт» (пратакол Спалучэнн зычных. зычныя лтары: (согласные буквы).а, о, у, э, ы, то согласная произносится твердо: гадаваць, мроя, бэз, будынак, выйсьце, возера, абрус, крэсла, тынк — цьвёрдыя зычныя (твердые согласные). [с]. Гук [ж], [ч], [ш], [р], [дж], [ц] у беларускай мове не маюць адпаведных мяккх.Падажэнне зычных не праяляецца словах лью, лья, Ульяна, Касьян, у ншамоных словах (акуратны, Ала, перон). 7. Зычныя гук (звонкя глухя, цврдыя мяккя, зацвярдзелыя, шыпячыя свсцячыя).

Зычныя гук лтары 2 варыянт. З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. Вы ищете: Зацвярдзелыя зычныя у беларускай мове. найдено похожих: 0. Прыстауныя и устауныя гуки-адметная рыса бел.мовы. согласные звуки — зычныя гук.испустить звук — абазвацца гукам, даць (падаць) гук. У якх словах зычныя тольк зацвярдзелыя? Напишите пожалуйста все 1)цвёрдыя 2)мяккiя 3)зацвярдзелыя гуки. Жыта, жоты, чорны, зачапць, шэры, шок, рэкамендацыя, сяджу 4. Пользователь kirillgoldenmail.ru задал вопрос в категории Домашние задания и получил на него 2 ответа ПРАВЛА 9. Прыстаны зычны в вымаляецца й пшацца перад нацскным о, у на пачатку слова: вочы, восень, вожык, вушы, вусны, Ворша. . УВАГА! У сказе "Пра мышку" слова Й Прыстаное в не пшацца у беларускх словах: перед , якое развлося з в: улада, успамн, ускапаць, успыхнуць перед былым приставочным у: участок, ураджай, указ Прыстаное в не пшацца словах ншамонага паходжання, небеларускх мёнах, прозвшчах, у геаграфчных Бо яе дажэзны хвост чуе сё за многа вёрст. Да зацвярдзелых зычных у беларускай мове адносяцца гук [ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]. гарадск гара[ц]к. Напишите пожалуйста все 1цвёрдыя 2мяккiя 3зацвярдзелыя гуки. Зычныя гукi беларускай мовы характарызуюцца наступнымi паказчыкамi: цвёрдасцю-мяккасцю зычнага, удзелам голасу i шуму, месцам i спосабам утварэння. Беларуская нтанацыя.вымаляючы зацвярдзелыя зычныя. Тэма Зычныя гук [д]- [дз]. скл мн.: омъ/ -емъ (паномъ, княжатемъ) М. скл адз.: у/-ю (зверу, народу) Д. Падкрэслице словы у яких усе зычныя зацвярдзелыя: Шэры,Шура,Саша,Жора,ружа,Рома Я думаю што:Шэры,Шура,Жора,ружа. [дс] перад [к]. ЗАЦВЯРДЗЕЛЫ ГУК, зацвярдзелы зычны, дадатковае азначэнне цвёрдага зычнага гука паводле гстарычных змянення, якя з м адбылся. З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. ! Урок по теме Зычныя гук паводле цвёрдасц мяккасц.Зацвярдзелыя: [ж], [ч], [ш], [дж], [р], [ц].Пры дапамозе мяккага знака: дзень, пень. середнячок. У рускай мове словы вымауляюцца без гэтых гукау.Прыстауныя гуки зяуляюцца у пачатку слова.Гэта галосныя [а][о][и] перад санорными[р][м][л] и зычныя[в][j][г]:аржаны ,имчаць,Ганна З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. ру[чн]к. УВАГА! У сказе Пра мышку слова ЙОГУРТ напсана па-руску, так як у беларускай мове няма сло Класфкацыя зычных гука. З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. УВАГА! Падкрэслице словы у яких усе зычныя зацвярдзелыя: Шэры,Шура,Саша,Жора,ружа,Рома Я думаю што:Шэры,Шура,Жора,ружа - Готовим домашнее задание вместе! У сказе Пра мышку слова ЙОГУРТ напсана па-руску, так Зычныя гук: парныя, няпарныя, цвердыя, мяккя, зацвярдзелыя, звонкя, глухя. фармраваць уменн адрознваць мяккя цвёрдыя зычныя гук слове абазначаць мяккасць зычных на псьме развваць вусную псьмовую мову, памяць, мысленне, прыгожае псьмо, працаздольнасць на року 3. УВАГА! У сказе "Пра мышку" слова ЙОГУРТ напсана па-руску, так як у беларускай мове няма сло, якя пачынаюцца на лтару Й Фанетызацыя правапсу: - у (уряд вряд) зацвярдзелыя шыпячыя зычныя р (чынечы, потрэба) выбухны г перадаецца як кг (кгвалт) пераход е о (чоловек) Граматыка: Р. Зацвярдзелыя зычныя. Зычныя гук: парныя, няпарныя, цвердыя, мяккя, зацвярдзелыя, звонкя, глухя. Отметить нарушение. З дапамогай верша сказа-запамналачак з малюнкам вывучаем класфкацыю зычных гука у беларускай мове легка проста. середнячок. зараз маюць назву " зацвярдзелыя зычныя".Offtop. однако чаще переводится другими глаголами в соответствии со значением сущ. Ответ оставил Гость.Галосныя зычныя гук | Гласные и согласные звукиok.ru/bel.lit/topic/66018270606741Зычныя гук Зычныя гук паводле наянасц голасу шуму ц тольк шуму пры х утварэнн падзяляюцца на санорныя шумныя.Гук [ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р] - зацвярдзелыя не маюць адпаведных мяккх гука. Да зацвярдзелых зычных у беларускай мове адносяцца гук [ж], [ш], [дж], [ч], [ц], [р]. Комментарии. французск францу[с]к, пецярбургск пецярбур[с]к. Дзеканне цеканне. [дч], [тч].

Записи по теме: